Newsletter

Maksymalna cena prądu w 2023 roku przyjęta przez Sejm

Posłowie przyjęli Ustawę określającą maksymalną cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm z sektora MŚP.
maksymalna cena prądu 2023
Maksymalna cena prądu przyjęta przez Sejm. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu przez prezydenta. Ile wynosi limit ceny za energię elektryczną?

Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych, samorządów i firm z sektora MŚP ma ograniczyć negatywne skutki znacznych podwyżek energii elektrycznej. Projekt ustawy trafił wczoraj pod obrady Sejmu, a posłowie przychylili się do zaproponowanych stawek. Ile wyniosą?

Maksymalna cena energii elektrycznej 2023 r. Sejm przyjął Ustawę

W czwartkowe popołudnie posłowie pochylili się nad projektem Ustawy regulującej maksymalną cenę prądu na 2023 r., która dotyczyć ma zarówno odbiorców indywidualnych, jak i samorządów i firm z sektora MŚP.

Celem ustawy było ograniczenie negatywnych skutków podwyżek cen energii elektrycznej, z którymi mierzy się aktualnie znaczna część Europy.

Za przyjęciem Ustawy głosowało 411 posłów, 14 wstrzymało się od głosu, a 6 było przeciw. Teraz Ustawa o maksymalnej cenie prądu na 2023 rok trafi do Senatu, który może zaproponować swoje poprawki. Następnie wróci do Sejmu, a dalej trafi do podpisu przez prezydenta.

Jak możemy oczekiwać, Ustawa wejdzie w życie szybciej niż “zwykłe” ustawy, za czym przemawiać ma ważny interes społeczny. Taka sytuacja miała miejsce, chociażby w przypadku ustawy do dodatku energetycznym czy dodatku węglowym.

Po wejściu przepisów w życie zarówno odbiorcy indywidualni, ale także samorządy oraz firmy z sektora MŚP za energię elektryczną (za 1MWh) nie zapłacą w 2023 roku więcej, niż wynoszą maksymalne stawki określone w przyjętej właśnie Ustawie.

Maksymalna cena prądu w 2023 dla gospodarstw domowych

Zgodnie z przyjętą dziś Ustawą, maksymalna cena prądu dla odbiorców indywidualnych w 2023 ro. wynieść ma 693 zł / MWh. Pamiętajmy jednak, że chodzi tu o każdą megawatogodzinę ponad określony limit, objęty “zamrożeniem cen prądu”.

Limity te wynoszą odpowiednio:

  • 2 MWh dla ogółu gospodarstw domowych
  • 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi
  • 3 MWh dla gospodarstw domowych z kartą dużej rodziny oraz w przypadku rolników

Dzięki przegłosowanej ustawie cena za każdą kolejną (przekraczającą powyższe limity) MWh nie może być wyższa niż 693 zł.

Maksymalna cena prądu dla firm i samorządów na 2023 rok

Przyjęta przez Sejm Ustawa reguluje także maksymalną wysokość ceny jednej megawatogodziny dla firm z sektora MŚP oraz odbiorców użyteczności publicznej. Zgodnie z dokumentem limit ten określony został na 785 zł / każdą 1 MWh.

Co istotne, stawka ta ma być stosowana od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego tego roku, czyli po ataku Rosji na Ukrainę stawka ta będzie dotyczyła także okresu od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br.

Sprawdź także
Total
0
Share